RC-Suomi:Vastuuvapaus

RC-Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
RC-Suomi Wiki ei takaa tietojen oikeellisuutta!

RC-Suomi Wiki (myöhemmin "Wiki") on vapaasti muokattavissa oleva tietosanakirja. Kuka tahansa, jolla on Internet-yhteys, voi muokata RC-Suomi Wikin artikkeleja.

RC-Suomi Wikistä löytyy paljon arvokasta ja totuudenmukaista tietoa, mutta RC-Suomi Wiki EI kuitenkaan voi taata Wikissä olevan tiedon oikeellisuutta.

Kukaan RC-Suomi Wikin kanssa tekemisissä oleva ei ole millään tavalla vastuussa virheellisten tai loukkaavien tietojen olemassaolosta tai niiden käytöstä.

RC-Suomi Wikissä oleva tieto tarjotaan käyttäjille ilmaiseksi ja ilman velvoitetta; tämän sivuston käyttö ei luo sinun, RC-Suomi Wikin tai kenenkään RC-Suomi Wikiin liittyvän henkilön välille sopimus- tai vastuusuhdetta. Sinulla on rajattu oikeus käyttää ja kopioida materiaalia RC-Suomi Wikista, mutta tämä käyttöoikeus ei muodosta tai implikoi minkäänlaista sopimuksellista tai muunkaltaista korvausvastuuta.

RC-Suomi Wiki saattaa sisältää muiden osapuolien tavaramerkkejä tai muita lailla suojattuja immateriaalisia hyödykkeitä. Ne kuuluvat omistajilleen eikä niiden käyttö RC-Suomi Wikissä anna sinulle tai kenellekään muulle oikeutta käyttää niitä muussa yhteydessä. Jos toisin ei mainita, RC-Suomi Wikillä ei ole tosiasiallista suhdetta tavaramerkkeihin tai niiden omistajiin eikä RC-Suomi Wiki siten voi myöntää sinulle tai kenellekään muulle oikeutta käyttää kyseessä olevia tavaramerkkejä.

Huomaa, että RC-Suomi Wikistä löytyvä tieto saattaa rikkoa sen valtion lakeja, joiden alueelta käytät RC-Suomi Wikiä. RC-Suomi Wiki ei rohkaise tai yllytä rikkomaan paikallisia lakeja tai asetuksia, mutta koska Lennokki-wikin tieto on fyysisesti tallenettuna Suomessa, RC-Suomi Wiki nauttii tallennuspaikassaan yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen kaikille suomaa sananvapautta. Valtiosi lait eivät välttämättä takaa tätä vapautta, ja siksi RC-Suomi Wiki ei voi olla vastuussa mahdollisista rikkomuksista, joita teet käyttäessäsi RC-Suomi Wikiä tai luodessasi hyperlinkkejä muista hyperdokumenteista RC-Suomi Wikiin.

Jos tarvitset tarkkoja neuvoja jostain aiheesta (esimerkiksi lääketieteellisiä tai lainopillisia neuvoja), käänny osaavan asiantuntijan puoleen.

Vaikka virheellisiä tietoja pyritään korjaamaan RC-Suomi Wikissä, kenelläkään ei ole velvollisuutta korjata niitä, ja tästä syystä kaikki Wikistä löytyvä tieto toimitetaan sinulle ilman takuuta oikeellisuudesta tai sopivuudesta mihinkään käyttötarkoitukseen.